użyj kalkulatora BMI i sprawdź swój współczynnik masy ciała!

Kalkulator BMI
Użyj tego kalkulatora aby sprawdzić swój indeks masy ciała (BMI)
Użyj miary imperialnej
Wzrost
cm.
Wpisz wartość pomiędzy 125 a 225.
Waga
kg.
Wpisz wartość pomiędzy 10.0 a 500.0 ( jedno miejsce po przecinku).
Wzrost
ft.
in.
Wpisz wartość pomiędzy 4.2 a 7.3
Waga
lb.
st.
Wpisz wartość pomiędzy 22.0 a 1000.0 ( jedno miejsce po przecinku).
Oblicz BMI
Created and personalized by:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram